ADVIES
Er zijn diverse onderdelen in uw bedrijfsvoering waarbij Carels Recruitment u van dienst kan zijn. Het opzetten of beter laten functioneren van een secretariaat, het instellen van overlegstructuren, inwerken van nieuwe medewerkers etc. Vooral gezien de werkdruk of het ontbreken van een personeelsfunctionaris kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning of een sparring partner. Bijvoorbeeld door de gang van zaken binnen uw organisatie te inventariseren en tot een verbeteringstraject te komen. Ook het notuleren of laten notuleren en uitwerken van personeelsvergaderingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken etc. kan Carels Recruitment voor u verzorgen. Tevens behoort het verzamelen van deze verslagen en het verzorgen van een eindrapportage tot de mogelijkheden. Kortom, een breed scala aan mogelijkheden waarbij uw wensen altijd centraal staan. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

WERVING EN SELECTIE
Carels Recruitment is sinds 1997 actief in werving en selectie van alle management ondersteunende beroepen maar ook commercieel, administratief, facilitair en financieel personeel. Carels Recruitment staat garant voor een persoonlijke aanpak en betrokkenheid. Door de jarenlange ervaring en specifieke kennis van dit segment van de arbeidsmarkt is Carels Recruitment in staat op snelle en gedegen wijze de juiste kandidaat te selecteren. Het voordeel van een kleine organisatie betekent dat er flexibel en adequaat ingespeeld kan worden op wensen en verlangens van ú, de opdrachtgever.

DE KANDIDATEN
Carels Recruitment beschikt over een zeer ruim bestand van kandidaten die hebben aangegeven “in de markt” te zijn. Met alle ingeschreven kandidaten heeft reeds een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Dit betekent dus, dat wij u op redelijk korte termijn van dienst kunnen zijn.

WERKWIJZE WERVING EN SELECTIE
Er wordt gestart met een grondige inventarisatie van het bedrijf en de functie. In overleg wordt een bestaand functieprofiel doorgenomen of een nieuwe opgesteld. Indien mogelijk worden er gesprekken gevoerd met de direct leidinggevende en collega’s. Informatie in de vorm van jaarverslagen, bedrijfsbrochures e.d. wordt opgevraagd en een termijn wordt afgesproken binnen welke kandidaten worden aangeboden. Uiteraard vormt de “cultuur” van het bedrijf een belangrijk onderdeel van de selectie.

DE MATCH
Per opdracht zal Carels Recruitment trachten een aantal kandidaten aan u voor te stellen. U, als opdrachtgever bent degene die de uiteindelijke keuze maakt.

GARANTIE
De betrokkenheid van Carels Recruitment eindigt hier niet. Wij hanteren een garantietermijn van een maand en houden nauw overleg met u en de kandidaat om het functioneren binnen uw organisatie in de gaten te houden. Mocht de kandidaat binnen deze maand het bedrijf moeten/willen verlaten, dan zoeken wij kosteloos opnieuw voor u naar een nieuwe medewerker.

HONORARIUM
Carels Recruitment berekent een percentage van 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.

PR ACTIVITEITEN
Carels Recruitment kan uw evenementen of beurzen organiseren op verschillend niveau en onderwerp. Congressen, seminars maar ook kleinschaliger zaken zoals een culturele bijeenkomst, een Lady's Programm, kortom alle zaken zijn mogelijk en bespreekbaar. Een jarenlange ervaring ligt hieraan ten grondslag en behalve standaard vergaderingen zijn er ook veel originele bijeenkomsten te bedenken. U ontvangt gasten uit het buitenland en wilt hen in één dag iets karakteristieks van Nederland laten zien? Vanaf de aankomst op Schiphol of het hotel kunnen wij een gevarieerd programma samenstellen waar u geen omkijken naar heeft. U kunt deze dag zelf begeleiden of ervoor kiezen het geheel uit te besteden. Uw gasten zullen op niveau en passend bij uw bedrijf door ons worden begeleid. Evenementen en andere bijeenkomsten zijn een persoonlijke zaak en wij zullen dit accuraat en uitsluitend in overleg met u samenstellen en uitvoeren.

SAMENWERKING MET CARELS RECRUITMENT
Door Carels Recruitment in te schakelen bent u niet alleen verzekerd van deskundigheid, u bespaart bovendien veel tijd en geld. Carels Recruitment staat voor duidelijke afspraken, een deskundige inbreng en persoonlijke betrokkenheid. Ons streven is gericht op een langdurige relatie, een partnerschap, waarbij kwaliteit en continuïteit de uitgangspunten zijn.

Bovenstaande tekst beschrijft de hoofdpunten, uiteindelijk blijft onze dienstverlening MAATWERK, toegesneden op uw specifieke eisen.

maak een afspraak
vraag informatie