Veel gestelde vragen/opmerkingen
1. Wat is een Professional Organizer?
2. Kan ik dat niet zelf?
3. Ik ken iemand anders die het nodig zou hebben, komt u daar ook?
4. Werkt u ook bij mensen die een bedrijf aan huis hebben?
5. Kan een Professional Organizer een rol spelen in het voorkomen van een burnout?
6. Wat houdt het organiseren van een secretariaat in?
7. Het organiseren van mijn werkplek en archief moet mijn secretaresse toch zelf kunnen? 8. Ben je als Professional Organizer niet een veredelde opruimer?
9. Ik ga verhuizen en weet niet waar te beginnen. Hoe kan een Professional Organizer mij helpen?
10. Wat zijn de kosten?

1. Kortweg: iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt orde en structuur te scheppen. Het organiseren en structureren van werkplekken, woonomgevingen, informatie, omgaan met tijd etc.

2. Ook zonder Professional Organizer kunt u een eind komen in het organiseren van uw werk en woonomgeving. De realiteit leert vaak dat men eraan begint maar het niet afmaakt. Er komt een heel leven aan u voorbij en dit kost energie en tijd. Misschien vindt u het moeilijk te weten waar u moet beginnen en hoe u het tot een goed einde kunt brengen. De praktijk leert dat veel mensen gebaat zijn bij de inzet van een onafhankelijke buitenstaander die met een frisse en professionele blik aankijkt tegen uw werkplek of woonomgeving. Iemand die vaker met het bijltje heeft gehakt, geen waardeoordeel levert maar luistert naar uw wensen en behoeften.

3. Dat kan natuurlijk alleen dient die persoon er zelf ook prijs op te stellen en ervoor open te staan. Het heeft alleen zin als iemand gemotiveerd is om zaken op orde te krijgen en te houden. Een leuk idee: geef die persoon een symbolische cheque voor een Professional Organizing Dag of dagen!

4. Zeer zeker. Het creŽren van een kantoor aan huis kan een uitdaging voor u zijn. Immers, het was eerst een andere ruimte en u heeft wellicht geen idee waar te beginnen of hoe verder te gaan. Welke zaken zijn van begin af aan onmisbaar of kunnen later? De Professional Organizer kan de ruimte optimaal indelen en hiervoor zijn handige hulpmiddelen verkrijgbaar bij de kantoorhandel waarvan de Professional Organizer op de hoogte is en kan adviseren. Het scheelt tijd en dus geld als uw kantoor aan huis van het begin af aan op een goede manier is ingedeeld! Een bijkomend voordeel: de kosten van een Professional Organizer zijn belastingaftrekbaar en leveren u dus voordeel op!

5. Ja. Mensen belanden vaak in een vicieuze cirkel: ze kunnen niet goed functioneren omdat ze hun zaken niet goed op orde hebben. Een Professional Organizer helpt om die cirkel te doorbreken, het werk op te pakken en werkdruk te verminderen. Ook timemanagement kan ondersteuning bieden. Indien mensen weer grip op hun leven krijgen levert dit ook rust en ruimte op.

6. Het beter op elkaar afstemmen van taken en werkzaamheden. Het opstellen van een handboek, instellen van overleggen, maken van afspraken over uitvoering van taken, voorkomen van doublures, archiveren etc. Een Professional Organizer biedt een luisterend oor en dit wordt omgezet in suggesties, oplossingen die vaak simpel zijn maar zeer effectief kunnen werken. Het kan soms helpen -in deze tijd waarin in een korte tijd steeds meer taken erbij komen- iemand in de buurt te hebben die problemen op de werkplek herkent en met een oplossing komt. Een professionele "buitenstaander" met een "helikopterview".

7. In principe wel, helaas lukt dit in de praktijk niet altijd. Iemand die nieuw op de werkplek komt wordt niet altijd ingewerkt of "erft" zaken van de voorganger. Vaak kiest men dan voor een systeem waarvan naderhand blijkt dat dit niet altijd het meest ideale is. In een tijd waarin de werknemer er steeds meer taken bij krijgen neemt de werkdruk toe. 60% van de werktijd gaat verloren doordat men naar zaken moet zoeken. Dit is kostbare tijd. Een Professional Organizer gaat samen met de werknemer/secretaresse op zoek naar knelpunten of verbetertrajecten. Op maat wordt dan -samen met hem/haar- voor een systeem gekozen wat beter en blijvend is.

8. Nee. "Rommel" of "chaos" is slechts een symptoom. De Professional Organizer gaat samen met u op zoek naar de oorzaak. Als wij slechts opruimen verandert er niets daadwerkelijks en is de situatie over een half jaar dezelfde als voorheen. U bepaalt wat mag blijven en wat weg moet. Hiermee wordt u verantwoordelijk voor uw eigen orde. Op die manier is de orde of structuur blijvend. De Professional Organizer leert u hoeveel tijd u per dag nodig heeft om te ordenen of op orde te houden. Daar heeft u vervolgens in uw verdere leven profijt van!

9. Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Uw eigen verhuizing of bijvoorbeeld die van een ouder of ouders die van een groot huis naar een seniorenwoning verhuizen. Samen met u wordt bepaald wat er wordt meegenomen en wat weg mag. Alles kan voor u worden geregeld, adreswijzigingen, het opzeggen van lidmaatschappen, maar ook het weg (laten) halen van overgebleven zaken (garage, tuingereedschappen, zolders, kelders). Alles in overleg met u maar met net dat steuntje in de rug.

10. Elk huis is anders. Elke werkplek is anders. Elke situatie is anders. Wij komen in een eerste gesprek bij u thuis of op kantoor. Dit intakegesprek is gratis. Daarna gaan wij samen met u berekenen hoeveel tijd er nodig mocht zijn om zaken weer op orde te krijgen. Dat kan een dag zijn maar er kunnen ook dagdelen worden afgesproken. De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid werk. De prijs bepalen wij samen met u en het verplicht u tot niets. Een bijkomend voordeel bij een kantoor aan huis: de kosten van een Professional Organizer zijn belastingaftrekbaar en leveren u dus voordeel op!
Heeft u nog andere vragen? Mail ze ons!

<<Terug